Każda inwestycja jest pewnego rodzaju zakładem. Zakładamy się z losem czy dana rzecz, w tym przypadku inwestycja w nieruchomość, w przyszłości urośnie na wartości. Los jest kapryśny i nie rzadko zaciera nam nosa, podając rezultaty inne od tych, które zakładaliśmy na początku. Dlatego by nasza inwestycja była jak najbardziej trafiona i niosąca za sobą jak najmniejsze ryzyko, należy poznać zarówno zalety jak i wady danego typu inwestycji. W tym artykule skupimy się na mocnych i słabych stronach inwestowania w nieruchomości.

Inwestycje, forex i handel walutami

Wady inwestowania w nieruchomości

Istotą nieruchomości, przede wszystkim, jest ich stabilność. Jednak wraz ze stabilnością jaką niosą za sobą nieruchomości, wiąże się długi czas oczekiwania na zwrot z inwestycji. Bowiem sprzedaż nieruchomości po preferowanej przez nas cenie wiąże się zwykle z długim czasem poszukiwania nabywcy. Taki stan rzeczy powoduje, iż płynność finansowa jest zaburzona. Długi czas potrzebny na zwrot inwestycji, towarzyszy wysokiemu progowi wejścia dla nowych inwestorów. Konieczność posiadania eksperckiej wiedzy z lokalnego rynku nieruchomości i aktualnie obowiązujących przepisów oraz wysoki poziom kapitału koniecznego na inwestycję, powodują, iż wiele osób nigdy nie zdecyduje się na tego typu inwestycje.

Zalety inwestowania w nieruchomości

To co odstrasza jednych, dla innych stanowi szansę. Wysoki próg wejścia powoduje, iż większość konkurencji rezygnuje w przedbiegach. Mimo wszystko poziom ryzyka jest stosunkowo niski, ponieważ ceny nieruchomości nie podlegają większym spadkom na przestrzeni czasu. Jednakże ceny nieruchomości nie tyle nie podlegają spadkom, co rosną z upływem czasu. Jest to podyktowane tym, iż powierzchnia gruntów jest ograniczona ilościowo, a zatem popyt na działki może być wyższy przy niezmiennym poziomie podaży. Z tego wynika, iż nieruchomości są doskonałym sposobem zabezpieczenia kapitału. Mieszkania, domy, działki czy nieruchomości komercyjne są przedmiotami fizycznymi, które stosunkowo nie tracą na wartości z biegiem lat, co jest znacznym problem w przypadku innego rodzaju inwestycji. Przy czym warto spojrzeć na nieruchomości jak na potencjalne źródło dochodu pasywnego z wynajmu lub dzierżawy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, iż inwestycje w nieruchomości stanowią zabezpieczenie kredytu i możliwość zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek na odpowiednich warunkach.

Podsumowanie

Inwestowanie w nieruchomości choć ma wysoki próg finansowego wejścia i wymaga kompleksowej eksperckiej wiedzy ze strony inwestora, to jednak stanowi dobrą inwestycje, jeżeli myślimy o długofalowym zarobku korzystając z najmu czy dzierżawy, jak również pozwala na zabezpieczenie kapitału w sposób perspektywiczny i pewny.