Biznes w nieruchomościach ma się dobrze dzięki chmurze obliczeniowej

Świat obiegła wieść o zawirowaniu na rynku nieruchomości. W Europie nie będzie ono trwało długo, spadnie zaledwie o 50%, a następnie według prognoz przez kolejny rok będzie stopniowo wzrastać i przekroczy oczekiwane zyski. Dla porównania w latach 2007-2009 spadek ten wynosił 72% w czasie kryzysu. W Polsce obawiać się mogą tylko sektory hotelowe i handlowe (mowa o handlu tradycyjnym, nie internetowym). Można zatem odetchnąć z ulgą i inwestować w nieruchomości, ponieważ pomimo złych prognoz przy covid-19, rynek ten ma się całkiem dobrze. Zyski będą wzrastały, a czynsze malały. Idealna proporcja dla inwestorów w nieruchomości. Znany jest również ogromny wkład kapitałowy w rynek nieruchomości związany z chmurami obliczeniowymi i sektorem e-commerce. W przeciągu roku sytuacja ma się ustabilizować. Prognozy wskazują, że rynek nieruchomości zyska więcej inwestycji niż sprzed pięciu lat.

Malejące obroty

Wolumen obrotów spadnie w Polsce, podobnie jak w Europie, naprawdę nisko pod względem inwestycyjnym na rynku nieruchomości. Najbardziej opłacalne na rynku nieruchomości są inwestycje w logistykę, prognozy pokazują, że będą one odporne na spadki rynkowe. W Polsce nie trzeba się obawiać w porównaniu do Europy zyski z udziałem zasobów nieruchomości w sektorze przemysłu sięgają 58% w Polsce do 11% w Europie. Covid-19 nie będzie miał większego wpływu na inwestycje dokonywane w sektorze biurowym. Logistyka umożliwia pracę na terenie nieruchomości nawet bez wychodzenia z domu, czyli zdalną. Znane są takie systemy biznesowe jak MES czy ERP, które nie tylko działają samodzielnie ale również mogą zostać zintegrowane. Dodać do tego połączenie z chmurą obliczeniową i mamy piękny pakiet inwestycyjny w nieruchomości. Nieco mniej stabilną sytuację prognozuje się u sektorów funkcjonujących w oparciu o najem krótkoterminowy lub elastyczny, na przykład elastyczne powierzchnie biurowe i akademiki. Tutaj trudno zakładać czy optymalniejsze wykorzystanie wkraczania chmur obliczeniowych na rynek nieruchomości będzie przynosił zyski.

Na czym polegają inwestycje alternatywne?

Spadki na rynku nieruchomości

Cała negatywna sytuacja na rynku nieruchomości ma trwać od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie prognozuje się spadek zachorowalności w Polsce i Europie na coronawirusa. Inwestorzy na rynku nieruchomości jednak mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ stabilne wydają się być: niskie stopy procentowe, wysoka płynność, dokapitalizowanie sektora bankowego oraz ograniczona liczba projektów deweloperskich. Stabilizacja ta wynika z faktu, że współcześnie nieruchomości mogą być zarządzane poprzez chmurę obliczeniową, do której osadza się systemy logistyczne takie jak MES czy ERP.

Inwestycje w sektor nieruchomości w Europie ma się całkiem dobrze, pomimo kryzysu zanotował wzrost o 25% w stosunku do pięcioletniego okresu inwestycyjnego. Co istotne, pomimo rozprzestrzeniania się covid-19, 61% całości inwestycji pochodzi z aktywności kapitału zagranicznego. W Europie bardzo chętnie kupuje się nieruchomości najbardziej atrakcyjne, na które zanotowano minimalne obniżki cen. Oznacza to, że inwestorzy z całego świata dostarczają swój kapitał do Europy i inwestują go właśnie w nieruchomości. Sprzyja to pomyślnym transakcjom biznesowym, w tym w Polsce, gdzie notuje się najniższe negatywne oddziaływanie covid-19 z całego świata.

Biura

Atrakcyjność budynków biurowych ma wpływ na inwestycje w czasie pandemii covid-19. Rynek nieruchomości może zyskać na pracy zdalnej, z domu. Negatywny wpływ na rynek nieruchomości w gospodarce światowej będzie znany w pełni już w drugim półroczu 2020 r. i dopiero w roku 2021. Praca zdalna czyli praca z dowolnego miejsca na świecie powinna zostać wykorzystana przez rynek nieruchomości. E-commerce pod względem rynku pracy ma się dobrze i ciągle się rozrasta, potrzeba dobrego pomysłu na rynku nieruchomości do wykorzystania tego trendu, który będzie się rozszerzał na szeroką skalę. Być może dobrym rozwiązaniem jest szybsze i stabilniejsze dostarczanie prądu i Internetu do oferowanych nieruchomości. Dobrym pomysłem jest również stworzenie niedaleko nieruchomości innych nieruchomości, z których mogą korzystać osoby pracujące zdalnie, a które np. nie chcą pracować w domu, z uwagi na panujący tam hałas, np. bawiących się dzieci.

Rynek nieruchomości będzie notował minimalne spadki cen, które będą nawet niższe pod względem wartości kapitału oraz czynszu niż przed pandemią covid-19. Niemniej jednak skala korekty stóp kapitalizacji dla najlepszych aktywów nie będzie tak duża, jak w okresie po globalnym kryzysie finansowym, gdyż oczekiwany zwrot z inwestycji powyżej stopy wolnej od ryzyka jest nadal zadowalający. Jest to dobry znak dla inwestorów w nieruchomości.
Rynek nieruchomości jest nadal płynny. Pomimo, że pandemia covid-19 zawładnęła gospodarką całego świata w Polsce rynek nieruchomości nie notuje wysokich spadków. Biznes z nieruchomościami jest aktualnie stabilny pod względem inwestycyjnym, a nawet odnotował wzrost większy niż w pięcioletnim okresie sprzed pandemii. Całość lekko ograniczająca rynek nieruchomości w Europie ma potrwać najwyżej pół roku, a później ma dojść nie tylko do stabilizacji ale ogromnego wzrostu inwestycyjnego.

Warto zauważyć, że Polacy głównie inwestują swoje oszczędności oraz zarobki w nieruchomości mieszkaniowe. Druga opcją w jaką Polacy inwestują swoje fundusze są złoto, giełda, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, tylko kilka procent Polaków inwestuje swoje pieniądze w dzieła sztuki i obligacje. Wskazuje to na ogromy potencjał kryjący się na rynku nieruchomości. Oznacza to również, że rynek nieruchomości jest w całkiem stabilnej i dobrej sytuacji pomimo pandemii covid-19. Jego sytuacja jeszcze będzie się poprawiać. Szacuje się, że w przeciągu roku, na rynku nieruchomości, nastąpi nadrabianie strat. Nie oznacza to, że inwestycje w nieruchomości nie osiągną zysku, ponieważ już teraz sytuacja wygląda lepiej niż pięć lat temu.

Sektor logistyczny

Natomiast w sektorze logistycznym dzieję się tylko dobrze, nie ma tam żadnych zawirowań. Obroty w handlu internetowym wygenerowały ogromny wzrost inwestycyjny w sektorze logistycznym. Istnieje ogromny popyt a nieruchomości gwarantujące powierzchnię magazynową w Europie. Powstaje coraz więcej firm zajmujących się chmurą obliczeniową, które potrzebują miejsca na coraz większą ilość serwerów. Rynek nieruchomości w Europie mocno zyskuje dzięki inwestycjom e-commerce. Szczególnie, że takie inwestycje są mocno stabilne i uznawane są za bezpieczne źródła przychodów w długiej perspektywie inwestowania w nieruchomości. To również wpływa na stabilizację na rynku nieruchomości. Dzieje się tak, ponieważ cloud – chmura obliczeniowa działa jako zdalna platforma udostępniająca serwery, a jak wiadomo serwery fizycznie muszą gdzieś się znajdować. To powoduje, że rynek e-commerce wkracza na rynek nieruchomości i poszukuje licznych miejsc do inwestycji w fizyczne serwery.

Pomimo lekkiego zagrożenia na rynku nieruchomości można spodziewać się szybkiego powrotu do stabilności. Sektor e-commerce nadrabia to co traci się na tradycyjnym pojmowaniu nieruchomości. Trzeba pamiętać, że nawet jeśli sklep jest internetowy, to potrzebuje on fizycznej powierzchni pod magazyny z towarem, logistycznych systemów zarządzania i wykwalifikowanych ku temu pracowników.